Ofte stillede spørgsmål

Backup af regnskabsfil(er)/flyt til ny PC
Typisk får vi stillet dette spørgsmål i forbindelse med overførsel af Sigma Regnskab til en ny PC. Generelt er dette beskrevet i kapitel 13 “Lagring af regnskaber” i brugervejledningen.

Kort fortalt indeholder filen SigmaRegnskabProgram.mdb selve logikken til Sigma Regnskab, dvs. kode, vinduer, udskrifter osv. Ved oprettelse af nyt regnskab angiver man selv navn på filen, og det er naturligvis vigtigt at man på samme måde som andre vigtige filer, husker at tage løbende backup af denne regnskabsfil.

Problemer med at komme ud af simuleret regnskab
Når man vælger funktionen “Simuler regnskab”, tager Sigma Regnskab ganske simpelt en kopi af regnskabsfilen, som der arbejdes videre på. Hvis man vælger at annullere simuleringen, skulle programmet blot skifte tilbage til den sædvanlige regnskabsfil. Hvis dette ikke sker, kan man blot ved at bruge menupunktet “Tilføjelsesprogrammer -> Regnskab -> Skift regnskab…” og derefter finde den oprindelige regnskabsfil (som typisk ligger et sted under Dokumenter mappen)

Spørgsmål og Svar

 • Regnskabsfilen vokser

  Hej

  Mange tak for din henvendelse.

  At selve programfilen (SigmaRegnskabProgram.mdb i version 1.18) vokser, er en indbygget ”feature” i Microsoft Access. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor det sker, men der findes faktisk en ”Compact database” funktion i Access, som formentligt netop findes for at rette op på dette. Jeg vil dog ikke tro at det er et problem at filen vokser som du beskriver.

  Men du kan roligt opgradere til version 1.18, idet alle dine regnskabsdata ligger i en seperat database (som du angav filnavn på da du oprindeligt oprettede dit regnskab – filnavnet kan ses over fanebladene når Sigma Regnskab er startet). Dette er også beskrevet i brugervejledningen (vistnok i kapitel 13 – i hvert fald i slutningen af dokumentet)

  Håber dette svarer på dit spørgsmål, ellers skriv endelig tilbage.


  Hej

  Jeg har nu benyttet SigmaRegnskab i 2 år, og har et par spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på i manualen eller på jeres webside.

  Selve regnskabsprogrammet, dvs. filen som kun skulle indeholde logikken, vokser hver gang jeg har haft regnskabet åbnet, og er nu over 26 MB.

  Jeg har lige hentet version 1.18, og kan se, at den fylder under 4 MB.

  Hvad er det der gør, at filen vokser?

  Er der gemt noget regnskabsdata i denne fil?

  Og hvis ikke, kan jeg vel bare slette denne fil, og starte med version 1.18, og så pege den til selve regnskabsdatafilen.

  NB: Tak for et superprogram…

 • Digital signatur

  Tak for din mail. Det er rigtigt at Sigma Regnskab for år tilbage havde en digital signatur. Men da nogle brugere rapporterede problemer med denne på nyere versioner af Microsoft Access blev den fjernet igen.

  Har du mulighed for at hente nyeste version 1.18 på www.sigmaregnskab.dk? Jeg vil forvente det virker med den, og ellers er du naturligvis meget velkommen til at skrive tilbage.


  Emne: Glad bruger af Sigma 1.16 gennem adskillige år

  Når Sigma forsøges åbnet meldes der: The Digital Signature has expired. Open/Cancel.

  Hvad er problemet? Giv venligst et hint. På forhånd tak!

 • Øredifferencer - debitorer

  Øredifferencer i debitorfakturaer

  Det problem kender jeg godt, idet jeg i mange år har brugt programmet til flere kunder med moms. Normalt lader jeg blot differencen være, eller et par gange så har jeg bogført differencen på kassedifferencer eller indgående moms. Da der kun afregnes moms og aflægges regnskab i hele kr., så jeg har ikke betragtet det som et problem, og man kan jo forklare, hvorfor det er sket.

  Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg har heller ikke fået kommentarer fra nogle af de revisorer, som jeg i flere tilfælde efterfølgende afleverer bogføringen til.


  Hej!

  Jeg er meget tilfreds med Sigma regnskab som jeg bruger i nogle foreninger.

  Jeg er nu ved at prøvekøre programmet for en mindre virksomhed med momsregnskab og har konstateret et “lille” problem,

  idet programmet laver en sammentællingsfejl på 0,01 når overskud beregnes. Jeg har spekuleret på, om det sker i forbindelse med momsberegningen. Når jeg åbner firma databasen kan jeg se, at f.eks. varekøbskonto og momskonti viser 3 decimaler i ørebeløbet – måske kan det være grunden.

  Blot dette til orientering

 • Norton, installation af Sigma

  Hej,

  Tak for din mail. Det er da uheldigt at Norton ikke tillader mindre programmer at installere.

  Du kan hente Sigma Regnskab som zip-fil i stedet på: http://www.sigmaregnskab.dk/Filer/SigmaRegnskab/1.18/SigmaRegnskab_1_18.zip

  For en god ordens skyld er her licensbetingelserne fra installationsfilen:

  Sigma Regnskab version 1.18

  26. sepember 2009

  Først og fremmest gøres opmærksom på at dette program anvendes 100% på eget ansvar, og sørg for at tage backup af dine regnskabsfiler jævnligt. Dette er beskrevet nærmere i brugervejledningen.

  For at benytte bogføringsprogrammet er det en forudsætning at man har kendskab til bogføringsprincipper, da der kun ydes support på programmet i begrænset omfang.

  Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet af Rasmus Møller Selsmark og Kirsten Møller siden 1997. Der er tale om et bogføringsprogram bestående af finans, debitor og vare moduler. Med programmet håber vi at kunne give mindre virksomheder og foreninger en mulighed for nemt og billigt at komme igang med simpel økonomistyring, og evt. være bedre rustet når der skal vælges et større økonomisystem. Der er ikke planlagt yderligere udbygning af programmet, som f.eks. et kreditormodul.

  Programmet er udviklet i Microsoft Access, og kræver derfor enten Microsoft Access installeret, eller den gratis Access Runtime, som kan hentes gratis hos Microsoft. Søg efter ”download microsoft access runtime” på internettet.

  Adgang til support kan ske via hjemmesiden på http://www.sigmaregnskab.dk. På hjemmesiden er der svar på de oftest stillede spørgsmål.

  God fornøjelse med programmet.


  Tak for et fint lille program, som jeg har haft glæde af i mange år.

  Nu er jeg opgraderet til Windows7 på en ny maskine og ville i den forbindelse også downloade den nyeste version af Sigma. Norton, som jeg også havde på min gamle maskine, gør imidlertid nu vrøvl og sletter programfilen med nedenstående forklaring. Er der et reelt problem?

 • Difference i åbningstal

  Grunden til du får problemer med åbningsbalancen for 2010 er at konto 3610 og 3612 er en del af den samlede egenkapital, og det  er den samlede egenkapital på konto 3690, der bliver overført til det nye regnskabsår.  Inden man afslutter et år skal man derfor overføre den private hævning  og betalte skatter til 3602 egenkapital, primo, hvilket der også står på side 48 i brugervejledning version 1.18.

  Grunden til man overfører enten fra den ene eller den anden konto, er at hævningen er den del af egenkapitalen. Samtidig er privat hævning og betalte skatter en del af årets privatforbrug, som SKAT nogle gange forespørger om.

  Det du skal gøre er: Ompostere dvs. kreditere hævninger ultimo 2009 på  konto 3610 og 3612  og debitere konto 3602 for beløbene, så saldo på konto 3610 og 3612 bliver kr. 0.  Du skal bruge et bilagsnummer fra 2009.

  Når du bogfører rettelsen bliver den desværre ikke opdateret i tabellen regnskabsår, men du kan rette manuelt i tabellen dvs. rette konto 3610 og 3612 til kr. 0, og i 3602 skal stå det beløb, der står i egenkapital i alt ultimo 2009, når du har bogført omposteringerne.

  Hvis du ikke selv vil rette kan du zippe regnskabsfilen til mig, og jeg kan rette, og derefter maile den retur. Hvis du vælger det sidste tager jeg kr. 200 + moms.


  Så fik jeg lidt mere tid, og hermed en forklaring .

  Grunden til du får problemer med åbningsbalancen for 2010 er at konto 3610 er en del af den samlede egenkapital, og det  er den samlede egenkapital på konto 3690, der bliver overført til det nye regnskabsår, Inden man afslutter et år skal man derfor overføre den private hævning til 3602 egenkapital, primo. hvilket der også står på side 48 i brugervejledning version 1.18. Det samme ville gælde, hvis du brugte konto 3612 betalt B-skat..

  Grunden til man overfører enten fra den ene eller den anden konto, er at hævningen er den del af egenkapitalen.

  Det du skal gøre er: Ompostere dvs. kreditere hævninger ultimo 2009 på  konto 3610 og debitere konto 3602 for beløbet, så saldoen på konto 3610 bliver kr. 0.  Du skal bruge et bilagsnummer fra 2009.

  Hvis du ser på konto 3602 ultimo 2009 tror jeg den er  – 15.226,79 kr. og ikke – kr. 6.226,79 som står i åbningstallet. Når du bogfører rettelsen bliver den desværre ikke opdateret i tabellen regnskabsår, men du kan rette manuelt i tabellen dvs. rette konto 3610 til kr. 0.

  Hvis du ikke selv vil rette kan du zippe regnskabsfilen til mig, og jeg kan rette, og derefter maile den retur.


  Først en stor tak for et dejligt program, det gør virkelig livet meget nemmere for os små enkeltmands-virksomheder, jeg har brugt det i 2 år nu og har stort set ikke haft problemer ført nu.

  Jeg skriver til dig fordi jeg har et problem med åbningssaldi for det nye regnskabsår 2010, det drejer sig specifikt om konto 3610 Hævet privat.

  Mine åbningssaldi for 2010 ser således ud:

  Balancen er 9000 kr.

  Jeg har sikkert gjort et eller andet galt i bogføringen af den private hævning, men jeg kan ikke helt gennemskue hvad.

  Bogføringsjournalen for de private hævninger ser således ud:

  Jeg har på fornemmelsen at det ikke er nok at bogføre på konto 3610 og bruge 2102 Bank som modkonto, har jeg fat i noget her?

 • Simuleret bogføring

  Sidder fast i simuleret bogføring

  Allerførst: Kan du huske hvor på din PC din regnskabsfil er gemt? Hvis ja så vælg menupunktet Tilføjelsesprogrammer/Regnskab->Skift regnskab og derefter find programmet, der hvor det ligger (normalt C drevet). Herefter kan du klikke på regnskabsikonet og du er tilbage til din regnskabsfil uden simulering. Stien står i øvrigt oven over fane 1 Bogføring, når regnskab ikke er simuleret. På ældre  pc’ere  er der ikke Tilføjelsesprogrammer, her starter man med Regnskaber.

  –       og hvis det ikke lykkes, så den omstændige måde:

   Hvis du har Vista har vi hørt fra flere, at der er nogle problemer, hvilket skyldes at sikkerhedsniveauet er blevet højere i Vista, hvilket også er omtalt i brugervejledningen.

  Uddrag af mail fra Rasmus til anden bruger:

  Kort fortalt fungerer simuleret bogføring ved at der tages en kopi af regnskabsfilen på din PC, som der så arbejdes videre på. I linjen lige over fanebladene i programmet kan du se filnavnet på den fil du arbejder på.

  Det er heldigvis meget sjældent at vi oplever dette problem (og generelt andre problemer), men de par gange jeg tidligere har set det, er det altid lykkedes at komme tilbage til det oprindelige regnskab uden problemer.

  Jeg vil foreslå at du følger følgende vejledning:

  1. Tag en backup af din regnskabsfil (dvs. der hvor du oprindeligt valgte at placere din regnskabsfil) samt den fil som indeholder den simulerede bogføring (filnavnet på denne fil står som sagt lige over fanebladene når Sigma Regnskab er åbent)
  2. Hent en ny kopi af Sigma Regnskab fra www.sigmaregnskabsprogram.dk og læg denne ind på din PC
  3. Når Sigma Regnskab startes op første gang, har du mulighed for enten at oprette et nyt regnskab eller vælge et eksisterende. Du skal her vælge et eksisterende og åbne din normale regnskabsfil.”

 • Installering i Vista

  Tak for jeres mails i går.

  Jeg prøvede lidt forskelligt i går men lykkedes ikke at få det på plads.  Men her til morgen lykkedes det at få det på plads – heldigvis!

  Det er rigtigt at man skal lukke det første vindue med ”Makroer”, gå ind under Sikkerhedsindstillinger og så installere certifikatet.

  Det viste sig, at jeg ikke bare kunne taste Ok til at lagre certifikatet men måtte vælge det sted hvor certifikater gemmes (rodcertifikater).  Det er altså ikke nok bare at taste OK hele tiden.

  Nu fungerer det udmærket igen så jeg kan passe mine regnskaber!

  Jeg havde XP på den gamle computer, fik så Office 2007 i julen og måtte dengang ind og hente en opdatering for at kunne få programmet til at køre.

  Har så fået en ny computer med Vista, flyttet Office 2007 og en masse andre ting i weekenden hvor jeg så løb ind i problemer da jeg ville hente Sigma ned.

  Måske en ide i næste udgave af brugerhåndbogen at beskrive mere detaljeret hvad man skal gøre når man installerer Sigma under Vista og/eller Office 2007.


  Umiddelbart vil jeg tro at du kan løse problemet ved at trykke på knappen ”Indstillinger…” (øverst i billedet udfor ”Sikkerhedsadvarsel”) og acceptere at koden i Sigma Regnskab kan afvikles.

  Microsoft Office 2007 er blevet en tand mere restriktiv i forhold til Office 2003, så jeg vil tro problemet skyldes dette. Jeg har i hvert fald selv Sigma Regnskab kørende på Vista/Access 2007. Hvis du stadig oplever problemer, er du meget velkommen til at skrive tilbage.

  (En re-installation af Office skulle forhåbentligt ikke være nødvendig i dit tilfælde)


  Subject: SV: Spørgsmål ved overgang til Vista

  Du er ikke den eneste, der har problemer, når man skifter til Vista. Jeg har derfor indsat noget fra korrespondance med en anden bruger, som jeg håber også kan hjælpe dig. Hvis ikke,  skriv igen

  Uddrag af korrespondance:

  Hej begge to,
  tak for indsatsen – problemet er løst!
   
  Afinstaller office2007 prøveversion og konfig. med  cdrom. med hvad der var før. Så oprindelige indstillinger genoprettes. 

  Det korte svar er, at jeg er i stand til at få Sigma Regnskab til at køre under Access 2007, men som du har bemærket kræver det at man f.eks. accepterer nogle sikkerhedsadvarsler osv. Jeg arbejder nu og da på en ny version af Sigma Regnskab, som ikke kræver Access installeret, men kan dog ikke sige noget om hvornår den bliver klar (forhåbentligt i løbet af i år)


  Problem – efter at have downloaded din Sigma 1.17 ned på en ny computer med Windows Vista versionen og oprettet samt bogført i et regnskab skulle jeg opsætte email/office2007. Efter at have skrevet authentic koden ind og fået det til at fungere ….kan jeg ikke mere komme ind i de oprettede regnskaber.
   
  Har du hørt om det før? er der hjælp at hente eller er det at starte forfra!

 • Debitorfaktura

  Hej

  Mange tak for din henvendelse. Jeg har netop prøvet det beskrevne (ganske vist med Access 2003, men det skulle også gerne virke på samme måde i Access 2007). Det er korrekt at total-beløbet står med grå skrift, da det er resultat af antal * enhedspris – evt. rabat, og det er ikke meningen at man kan rette direkte i total beløbet.

  Det totale beløb for fakturaen skulle gerne automatisk blive opdateret, når du flytter til næste fakturalinje. Du skal dog være opmærksom på at man ikke kan oprette fakturalinjer uden en tilknyttet vare. Hvis du anvender Access 2007, skal du sikre dig at du har version 1.18 af programmet.

  Her er eksempel på indtastning:


  Jeg har downloadet Sigma regnskab, og vil muligvis bruge det

  til at føre regnskabet i en haveforening.

  Mit kendskab til bogføring har jeg fået efter 17 års arbejde med

  Concorde C5.

  Jeg har fået kontoplanen rettet til, og har slettet alle moms posteringerne.

  Mit problem er, når jeg opretter en faktura ud fra debitorsystemet, så kommer beløbet til at stå med lysegrå skrift i

  totalkolonen, og vises heller ikke i totalen i bunden af fakturaen.

  Der fremkommer nul alle steder, når jeg beder om – vis faktura.

  Kan jeg få dette problem løst, er jeg ikke i tvivl om, at jeg vil anvende programmet.